Samorząd Uczniowski

samorząd uczniowski 2016/2017

 

przewodniczący:

Paulina Kulesza

zastępca przewodniczącego:

Bartłomiej Bogucki

sekretarz:

Róża Żyłowska

skarbnik:

Kinga Lanczewska

koordynator projektów:

Zuzanna Gwardiak

rzecznik praw ucznia:

Urszula Jagielska