Godziny pracy Biblioteki Szkolnej

  • poniedziałek  9.50 - 13.25
  • wtorek  10.45 - 13.15
  • środa  10.45 - 13.25
  • czwartek  9.50 - 11.30,  13.35 - 14.20
  • piątek  10.45 - 12.30

Czytam, więc jestem


Prowadzona w naszej szkole akcja "Czytam, więc jestem" wpisuje się w szerszy ogólnopolski program promocji czytelnictwa i wspierania sektora książki,  jak również akcję "Mądra szkoła czyta dzieciom", w której z inicjatywy Szkolnej Biblioteki uczestniczymy od 2014 roku. Akcja promuje czytanie, jako sposób spędzania czasu wolego i zdobywania wiedzy o świecie i człowieku. Biorą w niej udział gimnazjaliści na zajęciach świetlicy, godzinach wychowawczych i w trakcie zajęć prowadzonych przez pedagoga szk,olnego wspólnie czytając wybrane pozycje literatury dla młodzieży.

Więcej…

O Bibliotece

Biblioteka Szkolna rozpoczęła swą działalność 5 października 2006 uroczystym otwarciem. Od tego momentu udostępnia zbiory i realizuje kwerendy czytelnicze i informacyjne oferując pozycje z księgozbioru. Dzięki posiadanej pracowni multimedialnej i zbiorom na nośnikach elektronicznych daje możliwość szerszego dostępu czytelnikom do publikacji, nie tylko w formie tradycyjnej.

Więcej…

Ekslibris


Ekslibris jest znakiem własnościowym posiadacza książki, umieszczanym na odwrocie okładki najczęściej w formie naklejanej niewielkiej karteczki ze znakiem graficznym osoby bądź instytucji, w której zbiorach znajduje się książka.

Więcej…

Informacyjne Centrum Multimedialne