Projekty edukacyjne

Temat projektu:

Panowanie królów elekcyjnych w Polsce
W projekcie bierze udział 50 uczniów z klasy II a i II b.
Celem projektu, jest poznanie sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej Polski w II połowie XVI i w XVII wieku, zasad powoływania królów elekcyjnych, i najważniejszych wydarzeń z życia poszczególnych władców. Uczniowie w ramach projektu przygotują komiksy historyczne dotyczące wojen Polski z Rosją, Turcją i ze Szwecją w XVII wieku, biuletyny informacyjne na temat panowania poszczególnych królów, prezentacje multimedialną przedstawiająco najważniejsze dokonania polskiej sztuki i architektury w omawianym okresie, podsumowanie projektu odbędzie się w postaci quizu sprawdzającego wiedzę uczniów z tego okresu. 


"Świąteczne zmagania, czyli walka dobra ze złem"  

    W każdym z nas tkwi element dobra i zła, a życie człowieka jest ciągłą drogą samodoskonalenia się,  zwalczania w sobie niedoskonałości, braków. Ważne by budować i ugruntowywać w sobie to co dobre i piękne, często  skrywane pod zasłoną lenistwa, narcyzmu i bierności.
  Spektakl zaprezentowany przez gimnazjalistów stanowiący zakończenie projektu edukacyjnego był próbą skomentowania kondycji współczesnego człowieka pogrążonego w konsumpcyjnym bezrefleksyjnym szale posiadania, w którym trudno przetrwać fundamentalnym wartościom i zasadom leżącym u podstaw człowieczeństwa i humanizmu. Mimo przeszkód trwają jednak owe wartości i znajdują odzwierciedlenie w ludziach, którzy swym postępowaniem dają im świadectwo.
    Ponad pięćdziesięcioosobowa grupa adeptów Melpomeny, stanęła na scenie mierząc się z tremą i dokonując samodzielnej kreacji granych postaci pod czułym okiem nauczycieli prowadzących projekt.
 Przedstawienie zagrano ponowie dla najbardziej wymagającej publiczności jakimi są uczniowie szkół podstawowych gminy Andrzejewo.