Mikołaj jest w każdym z nas

Czas Bożego Narodzenia jest wzajemnym obdarowywaniem się tym, co w nas najcenniejsze: miłością, wsparciem, zrozumieniem. Przedstawienie przygotowane przez gimnazjalistów, w swym przesłaniu, kryło myśl, że najcenniejszym darem, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi jesteśmy my sami. Dlatego każdy z nas powinien stale pracować nad sobą, by stanowić najcenniejszą wartość dla drugiego człowieka.

Jak co roku uroczystość uświetniona została przez zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: jego Ekscelencja Biskup Tadeusz Bronakowski, radny Sejmiku Wojewódzkiego p. Marian Krupiński, dyrektorzy Kuratorium Oświaty w Warszawie delegatura w Ostrołęce p. Michał Giers i p. Marcin Grzyb, dyrektor Banku Spółdzielczego O/Andrzejewo p. Walentyna Soliwoda oraz radni Gminy Andrzejewo na czele z sekretarzem gminy p. Piotrem Skłodowskim. Wśród gości znaleźli się również dyrektorzy szkół podstawowych: p. Cecylia Strzeszewska, p.Agnieszka Choromańska, p. Paweł Jastrzębski oraz emerytowani nauczyciele: p. Teresa Litwa, p. Teresa Świderska, p. Leontyna Borkowska, p. Janina Czyżewska i p. Halina Przeździecka. Na uroczystości obecna była również Kapituła Medalu „Przyjaciel Gimnazjum w Andrzejewie” z jej przewodniczącym p. Grzegorzem Świderskim oraz Rada Rodziców z przewodniczącym p. Grzegorzem Sutkowskim.

 

Na uroczystym spotkaniu z okazji Bożego Narodzenia medalem ”Przyjaciel Gimnazjum w Andrzejewie” uhonorowano księdza proboszcza dr. Tadeusza Kruszewskiego, wójta gminy Andrzejewo p. Michała Rutkowskiego, skarbnika gminy p. Ewę Godlewską, sponsorów: pp. Elżbietę i Michała Skłodowskich, p. Antoniego Nietubycia, p. Jana Ambroziaka, byłego wizytatora p. Waldemara Skurzyńskiego, p. Pawła Andruszkiewicza oraz emerytowanych nauczycieli naszej szkoły: p. Krystynę Janczewską, p. Krystynę Piliszek i p. Barbarę Krajewską,

 

Za 15-letnie wzorowe kierowanie Gminnym Gimnazjum w Andrzejewie, troskę o najwyższy poziom nauczania, skuteczną promocję szkoły w środowisku, stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju talentów i zainteresowań uczniów, rozwijanie samorządności wśród młodzieży, organizowanie interesujących wyjazdów i wycieczek dla uczniów, empatię i pełen profesjonalizm w pracy, medalem pamiątkowym „Przyjaciel Gimnazjum w Andrzejewie”, Kapituła uhonorowała dyrektora szkoły p. Wojciecha Strzeszewskiego.

Na zakończenie Dyrektor szkoły podziękował za przybycie zaproszonym gościom, rodzicom, Radzie Pedagogicznej i społeczności uczniowskiej.

Następnie, wszyscy zaproszeni goście, wzięli udział w Wigilii przygotowanej przez Radę Rodziców. Był opłatek, kolędy, tradycyjne smaczne potrawy. Świąteczny nastrój udzielił się wszystkim.