Cud Bożego Narodzenia

Jak co roku, w naszym gimnazjum, zaprezentowano inscenizację wpisującą się w klimat radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Tym razem akcja przedstawienia rozgrywała się w murach szkoły, a bohaterami stali się uczniowie. Celem prezentowanej fabuły było podkreślenie wspólnotowego charakteru świąt i wartości jakie się z nimi wiążą.

Prezentowanym treściom nieodłącznie towarzyszyły kolędy i pastorałki wykonane przez szkolny chór, które to utwory wraz z przedstawieniem rekompensowały nam brak śniegu w krajobrazie tego grudniowego wieczoru.

Ten uroczysty czas stał się także okazją do spotkania w szerszym gronie, wraz z przyjaciółmi naszego gimnazjum, rodzicami i uczniami przybyłymi na spektakl.  Wydarzeniu temu towarzyszyło również wręczenie pamiątkowych Medali Przyjaciół Gimnazjum, które z rąk Dyrektora Szkoły Pana Wojciecha Strzeszewskiego otrzymali:

Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski
Pan Marian Krupiński
Pan Zbigniew Kamiński
Pan Roman Gawrych
Państwo Anna i Maciej Formanowicz