Czynne uczestnictwo w kulturze

Bajka to najwdzięczniejsza z form przekazu treści ważnych i fundamentalnych, dzięki niej najmłodsi poznają podstawowe wartości, wzorce życia i postępowania. W dbałości o przesłanie Dyskusyjny Klub Książki Gimnazjum w Andrzejewie wraz z sympatykami przygotował przedstawienie stanowiące adaptację bajki autorstwa Małgorzaty Strzałkowskiej, o tajemniczym tytule Zielony i Nikt, w opracowaniu Biblioteki Gimnazjum. Adresatami przygotowanego przedstawienia byli najmłodsi i najsurowsi widzowie, jakimi są uczniowie klas od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych i zerówki. Główny bohater Nikt, poznaje świat dzięki Zielonemu. Postaci, która pokazuje mu jak piękny jest świat i przyroda, która ich otacza. Przesłanie spektaklu ma ponadczasowy charakter i pozwala dostrzec w drugim człowieku źródło poznania świata i przewodnika po meandrach codzienności. Dzięki prowadzonym działaniom gimnazjalistki występujące w przedstawieniu, czynnie uczestniczyły w kulturze, tworząc  ją bezpośrednio. Przedstawienie to, zostało wystawione w murach naszego gimnazjum dla dzieci z terenu Gminy Andrzejewo i gościnnie w Ośrodku Kultury w Czyżewie. Naszym aktorkom satysfakcję i powód do dumy z własnej pracy przyniosło zainteresowanie i ciekawość, z jaką najmłodsi widzowie śledzili losy bajkowych bohaterów i fabuły prowadzonej przez narratorów. Praca ich, to wkład w tworzenie lokalnego wymiaru uczestnictwa w kulturze dla najmłodszych i rozwijanie własnych zainteresowań. Dzięki zaangażowaniu w tworzenie i ubarwianie życia kulturalnego Małej Ojczyzny rosną młodzi reprezentanci społecznie zaangażowani w rozwój Andrzejewa.