Mądra Szkoła Czyta Dzieciom

 

       Z inicjatywy Biblioteki Gimnazjum  nasza szkoła została włączona do projektu Mądra Szkoła Czyta Dzieciom. Akcja ma na celu przez czytanie młodzieży dla przyjemności, wskazanie na kontakt z książką, jako formę spędzania czasu wolnego, wychowanie czytelników – ludzi lepiej wykształconych, bardziej kulturalnych, szczęśliwych przez propagowanie wartości i zasad, dzięki którym podejmują mądre decyzje. Spotkania z książką prowadzone są na lekcjach bibliotecznych, na zajęciach świetlicowych i w ramach godzin wychowawczych. W czytaniu młodzieży uczestniczą  nauczyciele gimnazjum jako propagatorzy spędzania czasu wolnego z książką, stanowiąc dla gimnazjalistów czytelny sygnał i wzór do naśladowania.
 

       Mózg dziecka jest najbardziej wrażliwy na brzmienie i  strukturę języka, dlatego powinno mieć ono od urodzenia jak najwięcej okazji do słuchania bogatego i  poprawnego języka. Nie wystarczy mówić do dziecka. Czytając, wprowadzamy bogatsze słownictwo, prawidłową i bardziej rozbudowaną składnię, środki stylistyczne takie jak porównania, czy metafory.

       Dziecko rejestruje i rozróżnia  melodię języka, jego rytm, gramatykę. Odbiera też pozytywne emocje płynące z głośnego czytania, pozwalające na wypracowanie bliskich relacji między czytającym i słuchaczem.

Co daje codzienne czytanie

 
 
       Badania i  praktyka pokazują, że czytanie dziecku ma ogromny wpływ na jego rozwój emocjonalny, umysłowy, moralny i społeczny: buduje więź między czytającym dorosłym i dzieckiem, rozwija inteligencję emocjonalną – empatię, umiejętności komunikacji, wrażliwość moralną, wzmacnia poczucie własnej wartości, wzbogaca język, poprawia zrozumienie tekstów i poleceń, uczy myślenia logicznego, przyczynowo-skutkowego i krytycznego, poprawia koncentrację, rozwija pamięć i wyobraźnię, doskonali zdolność czytania i pisania, poprawia motywację do czytania i nauki, pomaga radzić sobie z  emocjami i  problemami, ogranicza zachowania agresywne, destrukcyjne i antyspołeczne, chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury, kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy.

Po co czytać nastolatkom?

        Warto czytać młodzieży. Chodzi bowiem nie tylko o  kolejne książki, ale także, a  może przede wszystkim o regularne zaspokajanie ich potrzeb emocjonalnych, poświęcanie im czasu i  objaśnianie świata, budowanie mocnej więzi, która jest warunkiem ich zdrowego rozwoju i  da im siłę emocjonalną na całe życie. Czytajmy  nastolatkom, aż nabiorą biegłości i pokochają samodzielne czytanie, bo rozczytane dzieci, w  przeciwieństwie do wychowanych na telewizji i grach komputerowych, mądrzej myślą, mają szerszą wiedzę, podejmują lepsze decyzje, zwykle lepiej radzą sobie w szkole, w życiu i w późniejszej pracy.