Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2016/2017

Imię i nazwisko

Nauczane przedmioty

Wojciech Strzeszewski

Geografia

Barbara Nagórka

WOS, historia

Iwona Majewska

biologia, chemia

Jolanta Zalewska

Edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne, plastyka

Barbara Przeździecka

Język polski

Bogusława Chrzanowska

Matematyka

Danuta Rostkowska

Matematyka

Beata Kowalska

Informatyka, fizyka

Jolanta Andruszkiewicz

Język polski

Barbara Sobol

Język niemiecki

Marina Ogonowska

Język angielski

Agnieszka Przychodzeń

Język angielski

Kamil Rosiński

Wychowanie fizyczne

Sławomir Tabędzki

Wychowanie fizyczne

Ksiądz Adam Izbicki

Religia

Iwona Zubowicz

Pedagog szkolny, zajęcia techniczne

Agnieszka Lużyńska

Biblioteka, rewalidacja, świetlica


rok szkolny 2015/2016


Imię i nazwisko

Nauczane przedmioty

Wojciech Strzeszewski

Geografia

Barbara Nagórka

WOS, historia

Iwona Majewska

biologia, chemia

Jolanta Zalewska

Edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne, plastyka

Barbara Przeździecka

Język polski

Bogusława Chrzanowska

Matematyka

Danuta Rostkowska

Matematyka

Beata Kowalska

Informatyka, biologia, fizyka

Jolanta Andruszkiewicz

Język polski

Barbara Sobol

Jezyk niemiecki

Marina Ogonowska

Język angielski

Agnieszka Przychodzeń

Język angielski

Kamil Rosiński

Wychowanie fizyczne

Sławomir Tabędzki

Wychowanie fizyczne

Kamil Raczyński

Wychowanie fizyczne

Ksiądz Adam Izbicki

Religia

Iwona Zubowicz

Pedagog szkolny

Agnieszka Lużyńska

Biblioteka, świetlica
rok szkolny 2013/2014p. Wojciech Strzeszewski,
p. Jolanta Andruszkiewicz,
p. Bogusława Chrzanowska,
Ks. Robert Elert,
p. Krystyna Janczewska,
p. Beata Kowalska,
p. Agnieszka Lużyńska,
p. Iwona Majewska,
p. Barbara Nagórka,
p. Marina Ogonowska,
p. Krystyna Piliszek,
p. Barbara Przeździecka,
p. Agnieszka Przychodzeń,
p. Kamil Raczyński,
p. Kamil Rosiński,
p. Danuta Rostkowska,
p. Barbara Sobol,
p. Sławomir Tabędzki,
p. Jolanta Zalewska,
p. Iwona Zubowicz