Kalendarium Lutego

 2 lutego -    Dzień Pozytywnego Myślenia,
                      Rocznica urodzin Marii Rodziewiczówny (1863 - 1944),
                      powieściopisarki, nowelistki,
 3 lutego -    Rocznica śmierci Johanna Gutenberga ( ok. 1399 - 1468), 
                     niemieckiego złotnika i drukarza,
 5 lutego -    Dzień Bezpiecznego Internetu,
 8 lutego -    Rocznica urodzin
Julesa Verne'a
 ( 1828 - 1905), pisarza francuskiego,
                    jednego z pionierów gatunku SCIENCE FICTION
 14 lutego -  Dzień Zakochanych - Walentynki
 17 lutego -  Rocznica śmierci  Moliera (1622 - 1673), francuskiego komediopisarza,
                       Światowy Dzień Kota
 19lutego -   Rocznica urodzin Mikołaja Kopernika (1473 - 1543),
                     matematyka, astronoma, twórcy teorii heliocentrycznej
 20 lutego -    Rocznica urodzin Jarosława Iwaszkiewicza (1894 - 1980),
                     pisarza, prozaika, poety, eseisty, dramatopisarza

 21 lutego -   Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,
 22 lutego -   Rocznica śmierci Mieczysława Jastruna (1903 - 1983), poety i tłumacza,
                    
Rocznica urodzin Oskara Kolberga (1814 - 1890),
                     folklorysty, etnografa i kompozytora
 23 lutego - Rocznica śmierci Zygmunta Krasińskiego (1812 - 1859),
                    poety, dramaturga epoki romantyzmu