Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015


KLASA PIERWSZA

 
L.p.
Przedmiot
Tytuł książki
 
Autor książki
1.
Język polski
„Słowa na czasie”.
Podręcznik do kształcenia językowego.
Podręcznik do kształcenia literackiego
i kulturowego.
A. Grabarczyk- Wyd.”Nowa Era”
M.Chmiel, W.Herman, Z.Pomirska,
P.Doroszewski
- Wyd. „Nowa Era”
 
2.
Język niemiecki
Aha! 1A Neu, aha! 1B Neu
-Język niemiecki
Podręcznik z ćwiczeniami dla
Gimnazjalistów. Kurs podstawowy
(podręcznik w kolorze zielonym)
 
A.Potapowicz, K.Tkaczyk
- Wyd. „WSiP”
3.
Język angielski
English Plus 2 (podręcznik i ćwiczenia)
Ben Wetz,
 Wyd. „Oxford University Press
 
4.
Matematyka
Matematyka 1- podręcznik dla klasy
pierwszej gimnazjum
Z.Bolałek, M.Dobrowolska,
 - Wyd.”Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe”
 
5.
Historia
„Śladami przeszłości”- podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum.
Zeszyt przedmiotowy do historii dla klasy pierwszej gimnazjum.
 
S.Roszak
- Wyd. „Nowa Era”
6.
Biologia
„Puls życia1”. Podręcznik do biologii dla gimnazjum.
„Puls życia1”. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum.
M. Jefimow,
M. Sektas
- Wyd. „Nowa Era”
7.
Fizyka
Świat fizyki- podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 1.
 
B.Saganowska,
M. i R. Rozenbajgier,
D.Szot-Gawlik
- Wyd. „ZamKor”.
8.
Chemia
Chemia Nowej Ery- część1. Podręcznik dla gimnazjum
J.T. Kulawik,
M. Litwin
- Wyd. „Nowa Era”
 
9.
Wiedza o społeczeństwie
„Dziś i jutro”. Wiedza o społeczeństwie- podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum.
Część 1.
 
I.Janicka, A.Kucia, T.Maćkowski
- Wyd. „Nowa Era”
10.
Geografia
„Bliżej geografii”- część 1- podręcznik
A.Lechowicz, M.Lechowicz, P.Stankiewicz,
- Wyd. „WSiP”
 
11.
Plastyka
"Bliżej sztuki"
 
S.K. Stopczyk
- Wyd. WSiP


12.
Religia
„W drodze do Emaus- Jezus uczy i zbawia”- podręcznik
 
Ks. Z.Marek, Wyd. „WAM”


KLASA DRUGA


L.p.
Przedmiot
Tytuł książki
 
Autor książki
1.
Język polski
„Słowa na czasie”.
Podręcznik do kształcenia językowego.
Podręcznik do kształcenia literackiego
i kulturowego.
W.Herman- Wyd.”Nowa Era”
M.Chmiel, W.Herman, Z.Pomirska,
P.Doroszewski- Wyd. „Nowa Era”
 
2.
Język niemiecki
Aha! Neu (2A+2B)-Język niemiecki
Podręcznik z ćwiczeniami dla
Gimnazjalistów. Kurs podstawowy
(podręcznik w kolorze zielonym)
 
A.Potapowicz, K.Tkaczyk
- Wyd. „WSiP”
3.
Język angielski
English Plus 3 (podręcznik i ćwiczenia)
Ben Wetz,
 Wyd. „Oxford University Press”
 
4.
Matematyka
Matematyka 2- podręcznik dla klasy
drugiej gimnazjum
Z.Bolałek, M.Dobrowolska,
 - Wyd.”Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe”
 
5.
Historia
„Śladami przeszłości”- podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum.
Zeszyt przedmiotowy do historii dla klasy drugiej gimnazjum.
 
S.Roszak
- Wyd. „Nowa Era”
6.
Biologia
„Puls życia2”. Podręcznik do biologii dla gimnazjum.
„Puls życia2”. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum.
M. Jefimow, M. Sektas- Wyd. „Nowa Era” A. Kasińska, E. Niemczewska-Borowczak, J. Pawłowsk
- Wyd. „Nowa Era”
 
7.
Fizyka
Świat fizyki- podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 2.
 
B.Saganowska- Wyd. „ZamKor”.
8.
Chemia
Chemia Nowej Ery- część2. Podręcznik dla gimnazjum
J.T. Kulawik - Wyd. „Nowa Era”
 
9.
Wiedza o społeczeństwie
„Dziś i jutro”. Wiedza o społeczeństwie- podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum.
Część 2.
 
I.Janicka, A. Janicki, A.Kucia- Wyd. „Nowa Era”
10.
Geografia
„Bliżej geografii”- część 2- podręcznik
A.Lechowicz, M.Lechowicz, P.Stankiewicz, E. Sulejczak- Wyd. „WSiP”
 
11.
Informatyka
Informatyka Europejczyka- podręcznik dla gimnazjum(edycja Windows XP=
Informatyka Europejczyka- zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)
 
J. Pańczyk, Wyd. „Helion”
12.
Zajęcia techniczne
Zajęcia techniczne- podręcznik dla gimnazjum
 
U. Białka, Wyd.”Operon”
13.
Religia
„W drodze do Emaus- Jezus uczy i zbawia”- podręcznik
 
Ks. Z.Marek, Wyd. „WAM”


KLASA TRZECIA

 
L.p.
Przedmiot
Tytuł książki
Autor książki
 
1.
Język polski
„Słowa na czasie”.
Podręcznik do kształcenia językowego.
Podręcznik do kształcenia literackiego
i kulturowego.
W.Herman
- Wyd.”Nowa Era”
M.Chmiel, Z.Pomirska,
P.Doroszewski
- Wyd. „Nowa Era”

2.
Język niemiecki
Aha! Neu3A-Język niemiecki
Podręcznik z ćwiczeniami dla
Gimnazjalistów. Kurs podstawowy
(podręcznik w kolorze zielonym)

A.Potapowicz, K.Tkaczyk
- Wyd. „WSiP”
3.
Język angielski
Repetytorium Gimnazjalne z języka angielskiego.
Poziom podstawowy i rozszerzony- Gimnazjum

Longman, R. Fricker,
 J.Gaszewski
T.Siuta, M.Umińska
4.
Matematyka
Matematyka z plusem- podręcznik dla klasy
trzeciej gimnazjum
ZM.Dobrowolska
- Wyd.”Gdańskie
Wydawnictwo Oświatowe”

5.
Historia
„Śladami przeszłości”- podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum.
Zeszyt przedmiotowy do historii dla klasy trzeciej gimnazjum.
S.Roszak, A.Łaszkiewicz,
 I.Janicka
- Wyd. „Nowa Era”
 
6.
Biologia
„Puls życia3”. Podręcznik do biologii dla gimnazjum.
„Puls życia3”. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum.
B. Sągin, M. Sektas,
A. Boczarowski,
 M. Jaworska
- Wyd. „Nowa Era”
J. Pawłowski,
 J. Pawłowski,
 M. Zalewska
- Wyd. „Nowa Era”

7.
Fizyka
Świat fizyki- podręcznik dla uczniów gimnazjum, część 3.
B.Saganowska
- Wyd. „ZamKor”.

8.
Chemia
Chemia Nowej Ery- część3. Podręcznik dla gimnazjum
J.T. Kulawik, M.Litwin
- Wyd. „Nowa Era”

9.
Informatyka
Informatyka Europejczyka- podręcznik dla gimnazjum(edycja Windows XP=
Informatyka Europejczyka- zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)
J. Pańczyk,
Wyd. „Helion”
10.
Geografia
„Bliżej geografii”- część 3- podręcznik
A.Lechowicz,
M.Lechowicz,
E. Sulejczak
- Wyd. „WSiP”

11.
Edukacja dla bezpieczeństwa
Żyję i działam bezpiecznie
J.Słoma, G. Zając
- Wyd. „Nowa Era”
12.
Muzyka
Gra muzyka!
J.Oleszkowicz
- Wyd. „Nowa Era”

13.
Zajęcia techniczne
Zajęci techniczne- podręcznik dla gimnazjum
U. Białka,
 Wyd.”Operon”

14.
Religia
„W drodze do Emaus- Jezus uczy i zbawia”- podręcznik
Ks. Z.Marek,
Wyd. „WAM”