Plan lekcji

Tygodniowy rozkład zajęć

Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie

W roku szkolnym 2016/2017

Klasa I A

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

wf chł/za dz

geografia

historia

chemia

matematyka

matematyka

religia

język polski

fizyka

religia

chemia

język angielski

język polski

matematyka

biologia

historia

wf chł/wf dz

język angielski

wf chł/wf dz

wf chł/św dz

za chł/wf dz

fizyka

matematyka

biologia

wf dz/św chł

język polski

język polski

edb

język niemiecki

plastyka

język niemiecki

godz. wychow.

język polski

język angielski

 

Klasa I B

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

matematyka

religia

język polski

historia

religia

wf chł/za dz

edb

matematyka

wf dz/św chł

jęz. niem

język polski

plastyka

język angielski

chemia

wf chł/wf dz

język polski

fizyka

jęz. niem/ wf dz

fizyka

język polski

chemia

matematyka

fizyka

język polski

biologia

historia

geografia

historia

wf chł/św dz

język angielski

wf dz/za chł

język angielski

matematyka

matematyka

godz. wychow.

 

Klasa II A

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

chemia

język angielski

j n dz/wf chł

geografia

j n dz/ wf chł

religia

język angielski

ja chł/ja dz

wos

historia

matematyka

biologia

j n chł/ wf dz

język polski

matematyka

język polski

język polski

fizyka

język polski

wf dz/ za chł

fizyka

geografia

historia

wf chł/i dz

Zaj dz/ t chł

jęz. niem chł

historia

matematyka

matematyka

język polski

wf chł/św dz

wf chł/tech dz

i dz/ św chł

religia

Klasa II B

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

język polski

chemia

język angielski

j n chł/ wf dz

geografia

matematyka

geografia

j n dz/ wf chł

chemia

wf chł/wf dz

religia

wf dz/św chł

język polski

historia

język polski

fizyka

język angielsk

język polski

wos

matematyka

j n dz/wf chł

wf chł/t dz

chemia

matematyka

język angielski

i dz/za chł

matematyka

j n chł/wf dz

godz. wychow

religia

wf dz/ św chł

t chł/św dz

język polski

ZA dz/I chł

 

 

Klasa III A

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Matematyka

Wf chł/zaj tech

Matematyka

Jezyk polski

Historia

JA p/JA z

Chemia

Matematyka

Jezyk polski

Matematyka

wf chł/wf dz

Religia

Wf chł/I dz

Fizyka

JAp/JNz

EDB

Matematyka

Historia

Matematyka

Geografia

język polski

Język polski

Język polski

Jaz/JNp

Wf chł

Biologia

JAp/JN z

Godz. Wychow

Wf dz/I chł

Wf dz/ św chł

religia

geografia

Wf chł/zaj tech

muzyka

 

Tygodniowy rozkład zajęć 
Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie
w roku szkolnym 2015/2016

KLASA I A

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
eduk dla bezp język angielski język niemiecki matematyka język niemiecki
matematyka biologia język angielski chemia wf chł / św dz.
wf / wf chemia matematyka fizyka język polski
historia wf / wf język polski wf /wf matematyka
język polski fizyka język polski zaj. artyst dz. religia
religia język polski geografia biologia zaj. artyst chł
godz. wychow plastyka historia język angielskiKLASA I B

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
matematyka
biologia jęz. ang / jęz. ang biologia wf chł. / św dz.
wf / zaj.art dz. jęz. ang / jęz. ang religia matematyka język niemiecki
chemia wf / wf chemia język polski język polski
religia fizyka język polski jezyk polski wf dz. / zaj. art. chł
język polski matematyka historia godz. wychow fizyka
historia geografia matematyka wf / wf jęz. ang / jęz. ang
wf dz./ św. chł język niemiecki edukacja dla bezp. plastyka


KLASA II A

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
chemia geografia religia WOS historia
wf chł. / zaj. art dz. religia chemia wf dz. / inf chł. matematyka
matematyka jęz. ang / jęz. ang jęz. ang zaaw / jęz. ang podst język polski jęz. niemiecki / informatyka
język polski matematyka jęz ang zaaw / jęz. ang podst język polski język polski
godz. wychow wf chł / zaj. techniczne dz. zaj. techniczne chł. wf dz matematyka geografia
wf dz. / jęz. niemiecki chł. historia wf chł / jęz. niemiecki dz. jęz. ang / jęz. ang fizyka
jęz. niemiecki dz. / informatyka chł. język polski biologia wf / wf


KLASA II B

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
wf / wf religia chemia język polski matematyka
matematyka język polski jęz. niemiecki / wf chł WOS historia
zaj. artyst chł. / język niem dz. język polski język polski matematyka zaj. art dz. / wf chł
jęz. niem / zaj. techn. jęz. ang / jęz. ang wf dz. / jęz. niemiecki fizyka religia
historia geografia matematyka biologia jęz. ang / jęz. ang
fizyka wf / informatyka dz. jęz. ang / jęz. ang informatyka chł. / św dz. wf dz. / św chł
język polski wf dz. / zaj. techniczne chł. godz. wychow geografia

KLASA III A

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
matematyka język polski wf chł / zaj techn. dz. matematyka język polski
chemia wf dz. / zaj techn chł matematyka matematyka język polski
historia matematyka eduk dla bezp. historia biologia
muzyka geografia wf dz. / inf chł jęz. ang / jęz. niem jęz. ang
wf / wf jęz. ang / jęz. niem fizyka jęz. ang / jęz. niem wf /wf
język polski jęz. ang / jęz. niem godz. wychow język polski geografia
religia historia wf chł / inf dz. religia

KLASA III B

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
jęz. ang / jęz. niem zaj. techn / wf matematyka jezyk polski biologia
jęz. ang / jęz. niem geografia matematyka język polski chemia
matematyka religia wf chł / zaj techn. dz. matematyka religia
wf / wf język polski biologia eduk dla bezp inf dz. / wf chł.
fizyka historia jęz. ang / jęz niem wf / wf matematyka
język polski matematyka wf / inf historia język polski
muzyka jęz. ang. jęz. ang / jęz. niem godz. wychowTygodniowy rozkład zajęć
Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie
w roku szkolnym 2014/2015


oznaczenia zajęć:

P - język polski,
H - historia,
WOS - wiedza o społeczeństwie

A - język angielski,
N - język niemiecki,
MUZ - muzyka
ZA - zajęcia artystyczne
PL - plastyka,
ZT - zajęcia techniczne,
EB - edukacja dla bezpieczeństwa,
R - religia
M - matematyka,
I - informatyka
F - fizyka,
CH - chemia,
G - geografia,
B - biologia,
WF - wychowanie fizyczne,
ŚW - świetlica,
GODZ.WYCH. - godzina wychowawcza
koła zaint. - koła zainteresowań


 

dzień tygodnia
godzina lekcyjna IA IB IIA IIB IIIA IIIB
poniedziałek 1. WF PL M M P Np/Az
2. M WF/ZAch P F M Nz/Ap
3. P F P Ndz/WFch M EB
4. P M Ndz/WFch G WFdz/Ich M
5. CH P H P EB WF
6. PL CH Nch/WFdz B F WH
7. F H Ich/ZAdz Nch/WFdz GODZ.WYCH. P
wtorek 1. A P M CH R H
2. M A P H WF R
3. H R CH A P WF
4. R B A WF G P
5. N WF G ZAdz/Ich M P
6. ZAdz/ŚWch M Idz/WFch M Ap/Nz B
7. WF G GODZ.WYCH. Idz/ŚWch Az/Np WM
8. koła zaint. koła zaint. koła zaint. koła zaint. koła zaint. koła zaint.
środa 1. CH WOS A WFch/Ndz M F
2. B F Ndz/WFch A H M
3. WFch/ŚWdz N F G B M
4. P Ap/Az P Nch/WFdz WFch/Idz B
5. WFdz/ZAch Az/ŚW/Ap WFdz/ZTch P WM Az/Np
6. A WF WOS ZTch/ŚWdz P GODZ.WYCH.
7. koła zaint. koła zaint. koła zaint. koła zaint. koła zaint. koła zaint.
czwartek 1. WOS M P F H M
2. M WFdz/ZAch H M P CH
3. F H Nch/WFdz GODZ.WYCH. P MUZ.
4. H P M R Ap/Nz WFdz/Ich
5. B P R WFdz/ZAch WFch/ZTdz P
6. R B WFch/ŚWdz P WFdz/ZTch A/N
7. P Ap/ŚW B WOS R Idz/WFch
piątek 1. M N G WFch/ZTdz CH P
2. N CH M P G WFch/ZTdz
3. G M CH P Az/Np WFdz/ZTch
4. P R ZTdz/ŚWch M WF G
5. WF P A H MUZ. R
6. GODZ.WYCH. WF R A WH M
7. A GODZ.WYCH. WFdz/ZAch R M H