Historia szkoły

  

Reforma szkolnictwa wprowadzona 1999 roku spowodowała zmianę struktur oświatowych w Polsce.  Trzyletnie gimnazjum stało się nowym elementem owej struktury. W pierwszej klasie gimnazjów znaleźli się uczniowie, którzy w dotychczasowym systemie rozpoczynaliby klasę siódmą.
We wrześniu 1999 r. został powołany Zespół Placówek Oświatowych w Andrzejewie, w skład których weszły: Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa.

 

    W roku 2000 rozpoczęto  budowę Gimnazjum. Nowoczesny, przestronny gmach powstał w 14 miesięcy nakładem 2,5 mln zł, z czego 500 tys. pochodziło z funduszu Ministerstwa Oświaty. Poza wygodnymi klasami młodzież otrzymała do dyspozycji stołówkę, siłownię i dużą salę gimnastyczną. Kolejnym zadaniem było nadania szkole imienia.
3.09.2001 roku w obecności najwyższych władz państwowych i kościelnych, nastąpiło otwarcie nowego gimnazjum i nadanie mu imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość ta była zarazem centralną inauguracją roku szkolnego 2001/2002. Jednym z głównych jej punktów  było wręczenie uczniom Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie Sztandaru Szkoły. Nie przez przypadek patronem został Prymas Stefan Wyszyński. Przyszły zwierzchnik Episkopatu Polski, jako dziewięciolatek mieszkał  w Andrzejewie i tu uczęszczał do III klasy szkoły podstawowej.


Hymn Gminnego Gimnazjum 
w Andrzejewie
im Kard Stefana Wyszyńskiego


JEST ZAKĄTEK  NA TEJ ZIEMI
GDZIE POZOSTAŁ ŚLAD TWYCH STÓP
ODCIŚNIĘTY, GDYŚ POWRACAŁ
BY ODWIEDZAĆ MATKI GRÓB.
Z KAŻDYM DZIELIĆ TYŚ POTRAFIŁ
TROSKI I RADOŚCI SWE.
KAŻDY, KTO ŻYŁ W TEJ PARAFII
KOCHAŁ CIĘ.STEFANIE, KSIĘŻE STEFANIE
CHCIEJ NASZYM PATRONEM BYĆ
PRAGNIEMY ZA TWYM WSKAZANIEM
MARYJĘ KOCHAĆ I CZCIĆ.


OTOCZ SWĄ OPIEKĄ MŁODZIEŻ
GDY PRZEKROCZY SZKOLNY PRÓG.
BY UCZYŁA SIĘ ŻYĆ CO DZIEŃ
TAK JAK NAKAZUJE BÓG.
NIECH TWE CNOTY, TWÓJ CHARYZMAT
ZDOBIĄ SERCA JEJ JAK KWIAT
DUMNA NIECH BĘDZIE OJCZYZNA
Z NIEJ I ŚWIAT.

słowa: Ryszard Skłodowski
muzyka: zapożyczona z pieśni "Czarna Madonna"